- Добавени са две нови страници в каталога Употребявани продукти.

         - Фирма Велинда Трейдинг ООД е създадена в подкрепа на хлебарските и сладкарските фирми в България ,за провеждане на
           тяхната дейност
         - Фирмата е специализирана за внос на нови и употребявани машини , съоръжения и оборудване от водещите немски фирми
            MIWE ,DIOSNA за производство на хлебни и сладкарски изделия.
         - Надяваме се ,че по този начин ние ще улесним Вашия производствен процес и ще подпомогнем реализирането на Вашите идеи.